מידע כללי והגדרות

 1. כללי
 1. השימוש באתר או שרותיו , כפוף לתנאי השימוש   המפורטים.
 2. תנאים אלה הינם הסכם מחייב בינך לבין האתר. אנא קרא הסכם זה שכן ביצוע פעולה כלשהי באתר מהווה הצהרה על קריאת ההסכם ועל הסכמה לתנאים המופעים בו.
 3. לגולש ו/או למי מטעמו לא תהיה טענה ו/או תביעה כנגד מפעילי / בעלי האתר ו/או למי מטעמם במישרין ו/או בעקיפין בגין פעולה שביצע באתר.
 4. לעניין הסכם זה "פעולה"/"שימוש" משמעם גלישה וביצוע רכישת או הזמנת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר ו/או שימוש בשירותיו השונים.
 5. הסכם זה פונה לגברים ונשים כאחד וניסוחו בלשון זכר נובע מטעמי נוחות בלבד.
 1. תנאים לשימוש באתר
 1. גולש המבצע פעולה באתר חייב לעמוד בכל התנאים וההתחייבויות המפורטים להלן.
 2. רשום באתר הינו זכות.
 3. הרוכש הינו בעל כרטיס אשראי תקף של חברת כרטיסי אשראי הפועלת בישראל, ושהונפק בישראל.
 4. בעל כתובת ותא דואר אלקטרוני להלן דוא"ל ברשת האינטרנט.
 5. הרוכש יהיה אדם שגילו מעל 18 שנים. במקרה והמשתתף קטין – אדם שלא מלאו לו 18 שנים, יהיה חייב בהשגחתו של הורה או אפוטרופוס. ביצוע פעולה באתר על ידי משתתף שטרם מלאו לו 18 שנים, מהווה הצהרה כי הפעולה נעשתה בהשגחתו ובאישורו של הורה או אפוטרופוס המקבל על עצמו את תנאי הסכם זה.
 6. כל ביצוע פעולות באתר יהיה בתום לב וללא שימוש במידע שהתקבל ללא אישור מפעילי האתר ושלא יהיה בו ניצול לרעה של טעויות כל שהן במערכות האתר ותיאורי המוצרים.
 7. המשתמש מתחייב בזאת שלא יעשה פעולה אשר מהותה חשיפת פרטי המשתמש שלו ופרטי כרטיס האשראי שלו בצורה כלשהי באתר.
 8. המשתמש מתחייב לא לבצע פעולה שמהותה פגיעה באתר ו/או במפעיליו ו/או בתוכנו.
 9. האתר הינו מאובטח ע"ל פרוטוקול ועל פי חוק.
 1. זכויות יוצרים
 1. א. כל התוכן הכלול באתר זה ו/או המקושר אליו כגון: טקסטים, לוגו, גרפיקה, תמונות, תאורי מוצרים, קבצי מידע ותוכנה הנו רכושו הבלעדי של בעלי ומפעילי האתר ו/או ספקיו ומוגן ע"י חוקי מדינת ישראל וחוקים בינלאומיים לזכויות יוצרים וקניין רוחני. כל העובר על חוקים אלה עלול לעמוד לדין.
 2. אין לעשות שימוש בסימנים המסחריים הנמצאים באתר ותדמיות המוצרים במסגרת שאינה שייכת לאתר או למפעיליו, ולא בשום צורה העלולה לגרום לבלבול ו/או להטעיה של צרכנים. שאר הסימנים המסחריים שאינם בבעלות מפעילי האתר והמופיעים בו הינם רכושם של בעלי סימנים מסחריים אלה.
 1. מסירת פרטים:
 1. המשתמש הנו האחראי היחידי לשמירת סודיות פרטיו, לשמירת גישה מוגבלת למחשבו והנו מסכים לקבל אחריות לכל הפעילויות שמופיעות תחת החשבון שלו.
 2. האתר ומפעיליו שומרים לעצמם את הזכות לסרב לשירות בעל חשבון, להקפיא ו/או למחוק חשבון, להסיר או לערוך תוכן או לבטל הזמנה מחשבון ספציפי על פי שיקולים בלעדיים לאתר ולמפעיליו.
 3. לצורך ביצוע רכישה/פעולה יצטרך המשתמש להזין לאתר את הפרטים הבאים: , שם פרטי, שם משפחה, כתובת דוא"ל, כתובת מגורים, מספר טלפון ופרטי כרטיס אשראי.
 4. מסירת הפרטים על פי החוק במדינת ישראל אינה מחויבת, אך ללא פרטים אלה לא ניתן יהיה לבצע רכישת מוצרים\שירותים באתר.
 1. פרטיות הגולש
 1. כיבוד פרטים: אנו לא נספק, בשום מקרה, מידע אישי הקשור לחשבונך לצד שלישי למעט מקרים הכרחיים להשלמת הביצוע העסקה, ההזמנה והמשלוח ו/או שירות שבחרת לרכוש.
 2. למען מטרת אבטחת פעולותיך באתר ואבטחת המידע, מערכת האתר אוספת ומנתחת את כתובת פרוטוקול האינטרנט IP)) המחבר את המחשב שלך דרך האינטרנט לאתר. פעילות זו יאפשר מעקב ובירור פעולות לא חוקיות והגנה מפני ניסיונות מרמה.
 3. שימוש בעוגיות: אנו מצהירים בזאת כי בזמן ביקורך באתר שומר שרת האתר קבצי טקסט "עוגיות", המשפרים את חווית הגלישה שלך. קבצים אלה מספקים לנו מידע ויכולת לשפר את השירותים ולהציע לך מוצרים בהתאם לאופן שימושך. השימוש בקבצים אלה הנו אוטומטי וללא פיקוח אדם.
 1. אמיתות ואיכות הנתונים
 1. נכונות נתוני המשתמש : במקרה והמשתמש טעה והזין נתונים שגויים בחשבונו, ובעקבות טעות זו בוצע משלוח כושל למשתמש, יחויב המשתמש בדמי הטיפול והמשלוח.
 2. במקרה בו הנתונים לא היו מדויקים דיים, יוכלו מפעילי האתר על-פי שיקול דעתם לספק את המשלוח לנקודות איסוף מרכזית כגון סניף דואר ו/או חברות משלוחים. במקרים אלה המשתמש לא יהיה זכאי לפיצוי בגין שינוי סוג המשלוח.
 3. איכות נתוני רכישה- באתר פועלות מערכות האוספות ושומרות את פרטי הפעולות אותן מבצע המשתמש. איסוף פרטים זה מאפשר למפעילי האתר לספק את המוצרים והשירותים, אשר בהם מעוניין המשתמש. הואיל והאתר אינו חסין לחלוטין מתקלות במערכותיו, יכול להיווצר מצב של תקלה בו לא יקלטו כל הפרטים. האתר לא יספק מוצרים שהוזמנו באם ההזמנה לא נקלטה במחשבי האתר, או שנקלטה באופן פגום ו/או חלקי, וזאת, גם אם מקור התקלה במחשבי האתר. באם לא קיבלת אישור על ההזמנה, סביר להניח כי חלה תקלה, ויש לפנות למפעילי האתר לצורך תיקון ההזמנה. במצב תקלה יהיו רשאים מפעילי האתר לא לספק את השירותים והמוצרים למשתמש וזאת ללא חובת הודעה למשתמש או פיצוי כלשהו.
 4. איכות נתוני המוצרים והשירותים: במקרה ונפלה טעות בפרטי המוצרים ו/או השירותים כגון שם המוצר, תיאור המוצר, מחירו, תנאי התשלום, תמונת המוצר, נתוני היבואן/יצרן, מלאי ומגוון וכיו"ב, יהיו מפעילי/בעלי האתר רשאים לבטל את הפעולה/הרכישה. במקרה ביטול רכישה ו/או ביטול פעולה כל שהיא לא יבוצע חיוב למשתמש ותשלח הודעה ללקוח על הטעות שבגללה אין אפשרות להשלים את ההזמנה.
 1. הזמנות מוצרים וביצוע רכישות
 1. עם סיום תהליך ההזמנה על-ידך ורישומה במערכת, ישלח אליך דוא"ל המציין כי הזמנתך נקלטה במערכת וכי היא מוכנה לטיפול. הזמנתך תכנס לתור ההזמנות והיא תחכה לאישור מהימנותה ומהימנות הפרטים האישיים של המזמין ואישור חברת כרטיסי האשראי.
 2. פרטי הפעולה כמו שמופיעה ברישומי האתר תהיה כהזמנה סופית ותהווה כעסקה ו/או כהזמנה בכתב ובחתימת המשתמש. רישום פרטי פעולה זה יהיה קביל על הצדדים כפעולה מסחרית לכל דבר ועניין.
 3. עם מתן אישור חברת כרטיסי האשראי תכנס הזמנת המשתמש למצב "טיפול" ודוא"ל נוסף ישלח אליו.
 4. זמן הטיפול בהזמנה כפוף להמצאות המוצרים במלאי ואו לפעולות כאלה ואחרות הנדרשות עבור אספקתו כגון אספקתו על-ידי צד שלישי, אריזה, כיוון וכולי.
 5. לאחר סיום הכנת החבילה, יוזמן שליח ויחויב כרטיס האשראי שלך והזמנתך תועבר למצב "נשלחה", גם אז יצא אליך דוא"ל ועליך לדאוג כי תהיה זמין בכתובת האיסוף אותה ציינת בפרטיך.
 6. במקרים בהם לא יגיע דוא"ל אליך או שלא תקרא את תוכנו, לא יהיה האתר אחראי לעיכובים במשלוח עקב חוסר תיאום עם השליחים או כל בעיה אחרת.
 1. תשלום
 1. תנאי לאישור פעולה של גולש באתר הוא אישור מצד חברת כרטיסי האשראי שדרכה התחייב לבצע את הרכישה.
 2. התשלום יהיה עבור מחיר המוצרים ו/או השרותים הכללי ובתוספת הוצאות משלוח וטיפול כמפורט באתר.
 3. החברה רשאית להפסיק לעבוד עם חברת אשראי זאת או אחרת. לדוגמא, על אף שמופיע במקומות שונים באתר לוגו של חברות שונות, האתר עשוי שלא לכבד את השימוש בכרטיס זה באופן זמני או קבוע, וממליץ ללקוחותיו להשתמש בכרטיס ואשראי חילופי.
 1. משלוח
 1. עלויות משלוח בדואר רשום: החברה המפעילה את האתר מבססת את עלויות המשלוחים על עלויות הנגבות על-ידי נותני השירות. עלויות אלה יועברו וישולמו במלואן על ידי המשתמש אלא אם נמסר אחרת.
 2. עלויות משלוח וטיפול משתנות: במקרה של אריזות בגודל שאינו רגיל, או הזמנות הדורשות אריזה מיוחדת, יודיע הספק ללקוח על הצורך , והלקוח ישלם את ההפרש.
 3. המשתמש יודע ומצהיר כי ברור לו שזמן האספקה יכול להמשך עד ל-14 ימי עסקים ממועד קבלת ההזמנה.
 4. לפירוט על זמני משלוח ופרטים נוספים יש להתייחס לזמן אספקה הרשום בדף המוצר.
 5. במקרה ואין לספק את המוצר, ניתן יהיה לבטל ההזמנה, ולהחזיר ללקוח את כספו בחזרה.
 6. במקרה ובו לקוח טוען כי משלוח לא התקבל, והמשלח מציין כי המשלוח נמסר ליעדו, יפעל האתר בהתאם להנחיות הגוף המשלח. במקרה כזה יתכן עיכוב הדרוש לשם בדיקת המקרה על ידי המשלח.
 7. בחר הלקוח שרות שליח עד הבית, ויחד עם זאת, לא היה זמין לאספקה או לתיאומה, הרי יבוצע אספקה חוזרת בעלות משלוח נוספת על חשבון הלקוח.
 8. אופניים באספקה הינה במצב מורכב בלבד, ובחנות מורשה – יודיע הלקוח לחברה על נקודת התקנה רצויה מתוך רשימת החנויות המופיע באתר בלבד. לא ניתן לשלוח אופניים בשליחות, ולא ע"י שליח מטעם הרוכש.
 1. הוספת מוצרים להזמנה

אם ברצונכם להוסיף מוצר להזמנה, ניתן לצלצל אלינו, או לשלוח מייל דרך הצור קשר באתר, באם הזמנתך טופלה ויצאה כבר לביצוע, לא ניתן להוסיף או לשנות מבלי להוסיף דמי שרות וטיפול.

 1. החזרות/ ביטולי עסקה
 1. החזרת מוצרים תתבצע רק בתיאום מראש עם הנהלת החברה.
 2. המוצרים חייבים להיות חדשים ושלא נעשה בהם שימוש וכשהם באריזתם המקורית ושאריזתם במצבה המקורי על כל חלקיה וסימניה.
 3. כל הפריטים יוחזרו בתוך 14 ימים מיום קבלתם בתוספת החשבונית המקורית. מוצרים ללא חשבונית לא יתקבלו.
 4. דמי הובלת המוצר חזרה למחסני האתר הם בעלות הרוכש. הגולש אחראי לכל עלות כספית נוספת עבור משלוח המוצרים המוחזרים. במקרה בו ניתן למשתמש שירות נוסף הנדרש עבור המוצר כמו כיוון, התאמה וכל פעולה אחרת ספציפית למוצר, יחויב המשתמש בעלויות אלה והחזרת המוצר לא תזכה את המשתמש בעלויות אלה. במקרים בהם קיימות עלויות נוספות כגון: סליקה, מיסים, דמי תווך, דמי הובלה ליעדים אחרים בארץ ואו בעולם יחויב המשתמש בעלויות אלה.
 5. החזרת אופניים / מושב תינוק או כל מוצר שהיתה כרוכה בו עבודת התקנה, לא אפשרית עקב הוצאתם מאריזת משלוח מקורית, יחד עם זאת, היה ומצבם חדש וללא רבב, והחנות בה קיבלתם את המוצר תסכים ותאשר את המצב, ותיתן הסכמתה לרכוש מכם חזרה את המוצר, הרי הלקוח יחויב בעלות ההתקנה, (כ 20% מעלות המוצר), ובנוסף לכל עלות אחרת כמופיע בסעיף 4.  כל החזרה תתואם לקבלת אישור ישירות ומול פטנט בייקס בע"מ בלבד.
 6. אם ברצונך לקבל החזר כספי על מוצר שהמשלוח עליו אליך התקבל חינם, עלות שילוח המוצר אליך תנוכה מההחזר הכספי עבור המוצר.
 7. שאלות נוספות בנוגע לביטולים או החזרות או מקרים נוספים שלא פורטו לעיל ניתן לפנות לחברה באמצעות צור קשר.
 1. יצירת קשר:

כתבותינו: פטנט בייקס בע"מ, ח"פ 515476521

אצל O-FUN , בן יהודה 197 תל אביב.

טלפון שרות ומעבדה: 03-5442292

MAIL: SERVICE@KWIKIBIKE.COM