1. עלויות משלוח בדואר רשום: החברה המפעילה את האתר מבססת את עלויות המשלוחים על עלויות הנגבות על-ידי נותני השירות. עלויות אלה יועברו וישולמו במלואן על ידי המשתמש אלא אם נמסר אחרת.
  2. עלויות משלוח וטיפול משתנות: במקרה של אריזות בגודל שאינו רגיל, או הזמנות הדורשות אריזה מיוחדת, יודיע הספק ללקוח על הצורך , והלקוח ישלם את ההפרש.
  3. המשתמש יודע ומצהיר כי ברור לו שזמן האספקה יכול להמשך עד ל-14 ימי עסקים ממועד קבלת ההזמנה.
  4. לפירוט על זמני משלוח ופרטים נוספים יש להתייחס לזמן אספקה הרשום בדף המוצר.
  5. במקרה ואין לספק את המוצר, ניתן יהיה לבטל ההזמנה, ולהחזיר ללקוח את כספו בחזרה.
  6. במקרה ובו לקוח טוען כי משלוח לא התקבל, והמשלח מציין כי המשלוח נמסר ליעדו, יפעל האתר בהתאם להנחיות הגוף המשלח. במקרה כזה יתכן עיכוב הדרוש לשם בדיקת המקרה על ידי המשלח.
  7. בחר הלקוח שרות שליח עד הבית, ויחד עם זאת, לא היה זמין לאספקה או לתיאומה, הרי יבוצע אספקה חוזרת בעלות משלוח נוספת על חשבון הלקוח.
  8. אופניים באספקה הינה במצב מורכב בלבד, ובחנות מורשה – יודיע הלקוח לחברה על נקודת התקנה רצויה מתוך רשימת החנויות המופיע באתר בלבד. לא ניתן לשלוח אופניים בשליחות, ולא ע"י שליח מטעם הרוכש.